Portal www.forumtransportu.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (tzw. cookies), czyli małch plików umieszczanych lokalnie na komputerze użtkownika, w trakcie przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych. Każdy użytkownik może sam decydować tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają a to ustawienia/preferencje definiowane w ustawieniach każdej przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies z portalu www.forumtransportu.pl.

Dziś: 2018-09-23 RSS forum transportu 
forum transportu forumtransportu transportoweforum transportu forumforum transportu oferty pracyforum transportu giełdada sprzętuforum transportu baza katalog firmforum transportu giełda ładunkówforum transportu e-sklepy esklepyforum transportu to i owoforum transportu bank baza wiedzy
Strona główna Forum Strona główna Forum transportu Kalendarium Targi Kursy
Kalendarium Targi Kursy | Dodaj nowe wydarzenie |
Temat: Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu.
Data od: 2018-03-19
Data do: 2018-03-19
Organizator: ABC Sikorski
Lokalizacja: Warszawa
Opis: Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych w pionach: logistycznych mających bezpośrednią styczność z obrotem towarowym (import/eksport).
CEL SZKOLENIA:

Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu aspektów prawnych, jak i obiegu dokumentacji w unijnym prawie celnym dotyczącym obrotu towarowego z zagranicą w zakresie towarów strategicznych, a także konsekwencjach jakie wynikają z tego obrotu dla przedsiębiorstw. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.

PROGRAM SZKOLENIA:

Towary o znaczeniu strategicznym – zakres pojęć i definicje.
Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy.
Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) - klasyfikacja towarów.
Towary z list uzbrojenia – klasyfikacja towarów.
Praktyka identyfikacji towarów o znaczeniu strategicznym na podstawie obowiązujących list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną.
Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania oraz na obrót uzbrojeniem – zakres i zasady stosowania.
Kraje objęte współcześnie embargiem i sankcjami na podstawie prawa międzynarodowego oraz zakres stosowania ograniczeń w handlu.
Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania i uzbrojeniem oraz przepisy karne.
Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami strategicznymi. Znaczenie Wewnętrznego Systemu Kontroli.
Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat zgłoszonych przypadków.
CZAS SZKOLENIA:

10.00 – 16.00

Warszawa 10.03.2018 Łódź 11.06.2018

Dokładny adres miejsca szkolenie w poszczególnych lokalizacjach podamy 7 dni przed planowanymi zajęciami.
Dodatkowe informacje: Link
Ostatnio dodane:
 

forum transportu Strona główna forum transportu strona główna Katalog firm forum transportu katalog firm Katalog stron forum transportu katalog stron Giełda sprzętu forum transportu giełda sprzętu Giełdy ładunków forum transportu giełda ładunków Oferty pracy forum transportu oferty pracy Forum forum transportu Forum Wiadomości forum transportu aktualności wiadomości
Kalendarium forum transportu kalendarium targi szkolenia Ranking sklepów forum transportu ranking sklepów zakupy online forum transportu zakupy online Porady ekspertów forum transportu drogi w Polsce i Europie Dobrze zjeść forum transportu Dobrze zjeść Nowości wydawnicze forum transportu Nowości wydawnicze Baza wiedzy forum transportu baza wiedzy To i owo forum transportu to i owo Reklama forum transportu reklama Kontakt forum transportu kontakt Partnerzy forum transportu partnerzy TM Serwis forum transportu TM Serwis